محصولات شرکت آریا پروفیل چابهاربا توجه به قابلیت فرم پذیری، جوش پذیری، مقاومت، دقت ابعادی و کیفیت عالی سطح قوطیهای مربع و مستطیل صنعتی، کارخانجات لوله و پروفیل آریا پروفیل امکان استفاده از آنها را د ر مصارفی مانند ساخت ماشین آلات صنعتی، سازه های تقویت کننده، ساخت قطعات اتومبیل و موتور سیکلت و درب و پنجره ساختمان ها، مهیا می سازد.


تیر آهن های تولید با علامت مشخصه -2 I بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 1791 و مطابق IPE استاندارد DIN 1025/5، دارای مشخصات زیر می باشند:
جدول شماره (1): مشخصات ابعادی و وزن تیرآهن های تولیدیجدول شماره (2): اندازه ها و مقادیر ایستایی تیر آهن های تولیدیجدول شماره (3): ترکیب شیمیایی تیرآهن های تولیدیجدول شماره (4): خواص مکانیکی تیرآهن های تولیدی


تیر آهن ها ی گرم نور دیده بال پهن موازی (IPB) با وزن متوسط (I-5) بر اساس استانداردهای ISIRI 14484 معادل DIN EN 10034، DIN 10025-2، DIN 1025-2 با مشخصات زیر تولید میگردند:

جدول شماره (1): مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن های بال پهن موازی با وزن متوسطجدول شماره(2): مقادیر ایستایی تیرآهن های بال پهن موازی با وزن متوسط
تیرآهن های گرم نوردیده بال پهن موازی (IPBL) با وزن سبک (1-4) بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 13781 و معادل با استاندارهای BSEN 10034، DIN10025-2، DIN1025/3 با مشخصات زیر تولید میگردند :


جدول شماره (1): مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن ها ی بال پهن موازی سبکجدول شماره (2): مقادیر ایستایی تیرآهن های بال پهن موازی سبک
جدول شماره (3): آنالیز شیمیایی تیرآهن های بال پهن موازیجدول شماره (4): خواص مکانیکی تیرآهن های بال پهن موازی


تیر آهن بال باریک شیبدار تولیدی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3277 و معادل با استاندارد DIN 1025/1 و EN10024 به شرح زیر تولید می گردد:
جدول شماره (1): مشخصات ابعادی و رواداری های تیرآهن بال باریک شیبدارجدول شماره (2): اندازه ها و مقادیر ایستایی تیرآهن بال باریک شیبدارجدول شماره (3): آنالیز شیمیایی تیرآهن بال باریک شیبدارجدول شماره (4): خواص مکانیکی تیرآهن بال باریک شیبدار

میلگردهای تولیدی مجتمع فولاد خراسان بر اساس استاندارد ملی به شماره3132 (تجدید نظر دوم تیرماه1392 – میلگردهای گرم نوردیده برای تسلیح بتن – ویژگیها و روشهای آزمون)در سه گروه ساده(س240)وآجدار مارپیچ(آج340)وآجدار جناغی(آج400)طبقه بندی می شوند. تولید میلگردهای آجدار جناغی با استفاده از روش عملیات حرارتی Quench-Temper جهت بهبود خواص مکانیکی نیز است.


میلگردهای تولیدی بر اساس استاندارد ملی به شماره3132 (تجدید نظر دوم تیرماه1392 - میلگردهای گرم نوردیده برای تسلیــح بتن- ویژگیها و روشــهای آزمون) در سه گروه ساده (س240) وآجـدار مارپیـچ (آج340)وآجدار جناغی(آج400)طبقه بندی می شوند. تولید میلگردهای آجدار جناغی با استفاده از روش عملیات حرارتی Quench-Temper جهت بهبود خواص مکانیکی نیز است.سطح مقطع میلگرد تولید شده با روش عملیات حرارتی Quench-Temperمفتول های تولیدی در دو نوع صنعتی و ساختمانی می باشد.
مفتول کلاف و میلگرد های صنعتی مطابق با جداول زیر تهیه و به بازار عرضه می شوند:جدول شماره(1): مشخصات ابعادی و وزن مفتول های کلافجدول شماره2: ترکیب شیمیایی مفتول کلاف و میلگردهای صنعتیجدول شماره(3): خواص مکانیکی مفتول کلاف . میلگردهای صنعتی
شرایط ابعادی و فنی میلگردهای صنعتی با مارک های فولادی مندرج در جدول فوق برای قطر بیش از 14 میلی متربر اساس استانداردهای موجود، درخواستهای مشتریان و توافقات فی مابین تعیین می گردد.

نبشی از مهمترین مصالح و پروفیل های ساختمانی میباشد که به صورت مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی،ساختمانی و صنعتی به کار میرود.
نبشی ها به سه حالت تولید می شوند: نبشی پرسی، که توسط پرس به شکل مورد نظر تولید میشود. نبشی فابریک، از همان اول پروسه تولید، به شکل نبشی، از خط تولید خارج می شود و به صورت نبشی های نورد گرم و نورد سرد تقسیم بندی میشوند.
نبشی های گرم نوردیده بال مساوی، مطابق با مشخصات زیر بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره (1--13968) و مطابق با استاندارد 1.2 / DIN EN10056 تولید می گردد.

جدول شماره (1): ابعاد، اندازه ها، وزن و رواداریهای مربوط به نبشی های بال مساوی
نبشی از لحاظ تولید به دو دسته نبشی فابریک و نبشی پرسی دسته بندی می شود که در آن نبشی پرسی توسط خم کردن ورق تولید می شود یعنی ماهیت اولیه این نبشی ها از ورق فولادی گرفته می شود اما نبشی فابریک درحین پروسه تولید ، به شکل نبشی از خط تولید خارج می شود.دسته دوم طبقه بندی نبشی ها، از لحاظ شکل ظاهری می باشد که به دو دسته نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی دسته بندی می شودجدول شماره (2): فواصل محورها و مقادیر ایستایی نبشی های بال مساویجدول شماره (3): ترکیب شیمیایی نبشی های تولیدی
* در فولاد33 انتخاب میزان کربن با در نظر گرفتن محدودیت های ارائه شده برای سار عناصر و میزان کربن مادل و نیز حالت فولاد در اختیار تولید کننده است.


ناودانی پروفیل با سطح مقطع U شکل است و جزو پروفیل های صنعتی و ساختمانی میباشد که با مقطع باز تولید میشود.
ناودانی ها به سه حالت تولید می شوند: ناودانی پرسی، که توسط پرس به شکل مورد نظر تولید میشود. ناودانی فابریک، از همان اول پروسه تولید، به شکل ناودانی، از خط تولید خارج می شود و به صورت ناودانی های نورد گرم و نورد سرد تقسیم بندی میشوند .ناودانی های گرم نوردیده بال شیبدار و بال موازی مطابق با مشخصات زیر بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره (1-4477 و 2-4477) و معادل با استانداردهای 2و1-DIN1026 و 10279 DIN EN تولید می گردند.جدول شماره(2): مقادیر ایستایی ناودانی های بال موازی سبکجدول شماره(2): مقادیر ایستایی ناودانی های بال موازی سبکجدول شماره (3): مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال موازی سنگینجدول شماره (4): مقادیر ایستایی ناودانی های بال موازی سنگین
جدول شماره(1): مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال شیبدار سبکجدول شماره (2): مقادیر ایستایی ناودانی های بال شیبدار سبکجدول شماره (4): مقادیر ایستایی ناودانی های بال موازی سنگین


ناودانی های بال شیب دار:جدول شماره (2): مقادیر ایستایی ناودانی های بال شیبدار سبکجدول شماره (4): مقادیر ایستایی ناودانی های بال شیبدار سنگین

فولاد ضد زنگ (Stainless Steel) از آن دسته از فولادهای آلیاژی پرکاربرد هستند که خاصیت ضد زنگ و ضد سایش و ضـد خـورندگی داشته و در عین حال بسیار شکل پذیرند. از افزودن کروم به آلیاژ آن، فولاد زنگ نزن بوجــود می آید. شمش فولاد (بیلت) یکی از محصولات حاصل می باشد. که این نوع فولاد می بایست حداقل 11% کروم داشته باشد که این مقدار باعث ایجاد سطحی از اکسید کروم بر روی آن میشود و همین سطح باعث افزودن قابلیت ضد زنگ و ضد سایش میشود. ترکیبات دیگری همچون نیکل هم به آن اضافه میشود که باعث انعطاف پذیری آن میشود. فولاد ضد زنگ بسیار براق است و در بعضی مواقع از آن بعنوان آیینه استفاده میشود. این نوع بیلت در گریدهای 3sp و 5sp و بصورت ریختگی و فابریک تولید میشود.